Hoe gaat Put-Schepkens om met je persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee men jou kan identificeren: je naam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres …

Heeft Put-Schepkens jouw persoonsgegevens nodig?

Put-Schepkens heeft in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens nodig. We willen je immers een efficiënte dienstverlening bieden hiervoor hebben we dus nood aan deze gegevens.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Om je te informeren via, e-mail, sms en sociale media om het verdere verloop van onze dienstverlening te bespreken.

Zijn je persoonsgegevens bij Put-Schepkens in goede handen?

Ja. Via een gedragscode verbindt het Put-Schepkens personeel zich ertoe om discreet met je gegevens om te gaan, het beroepsgeheim na te leven, je persoonsgegevens enkel te gebruiken voor het verloop van een vlotte dienstverlening te garanderen en om de wet (onder andere de wet op de privacy) na te leven. Vanzelfsprekend volgen we de regels van de “Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming” (GDPR). De toegang tot je persoonsgegevens wordt informatica-technisch beveiligd en zoveel mogelijk beperkt tot enkel die personen die ze ook echt nodig hebben. Je persoonsgegevens worden veilig bewaard. Put-Schepkens neemt technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de Europese regels om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen.
Je persoonsgegevens zijn dus in goede handen bij Put-Schepkens!

ONS ENGAGEMENT

Kan je jouw persoonsgegevens inkijken of verbeteren?

Je hebt wettelijk het recht om de persoonsgegevens die Put-Schepkens over je bewaart, op te vragen en te verbeteren.

Als je vindt dat de verwerking van je gegevens indruist tegen de GDPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.